OPTREEDDATA
Datum Tijd Plaats Dienst Opmerking
foto koor strand 2017

De data in andere kleurstelling zijn onder voorbehoud. Wanneer optredens/repetities doorgaan, zullen zij in het definitieve schema worden opgenomen.